พยายามเรียนรู้เทคนิคในการติดตั้งประตูบ้าน

ประตูบ้าน

จะมีคนรุ่นใหม่สักกี่คน ที่จะเก่งเหมือนคนในรุ่นเก่า แค่ติดตั้งอุปกรณ์ภายในบ้าน หรือซ่อมแซมบ้านเป็นเรื่องที่ดูง่ายดาย และไม่ยุ่งยากเลย แต่คนรุ่นใหม่ไม่สามารถที่จะทำได้ แม้ว่าจะผ่านการเรียนในเรื่องนี้ มากมายขนาดไหน ก็ไม่สามารถที่จะทำได้นั่นเองโดยเฉพาะการติดตั้งประตูบ้านแค่เพียงบานเดียวนั้น ยังไม่สามารถที่จะทำได้ บางคนต้องยอมจ่ายเงิน เรียกช่างมาติดตั้งให้ โดยจ่ายเป็นจำนวนมาก แม้ว่างานจะเป็นงานเล็กนิดเดียวก็ตาม

ดังนั้นการพยายาม ในการหาทางที่จะเรียนรู้ ในการที่จะติดตั้งประตูบ้านด้วยตนเอง นอกจากจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการจ้างช่างมาทำการติดตั้งแล้ว เราอาจจะทำการติดตั้งสวย และเป็นไปตามแบบที่เราต้องการ หรือหากเรียนรู้จนเชี่ยวชาญและชำนาญ ก็อาจจะไปรับงานพิเศษ ในการติดตั้งประตูบ้าน ประตูห น้าต่าง ให้กับคนอื่นได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นการเรียนรู้ขั้นตอน ในการติดตั้งประตูบ้าน จึงนับเป็นสิ่งที่น่าสนใจ สำหรับคนรุ่นใหม่มากพอสมควร เพียงทำการศึกษาดูว่า มีอุปกรณ์อะไรบ้าง แล้วทำการทดลองในการติดตั้งที่บ้านดูก่อน ทำจนชำนาญก็สามารถนำมาปรับใช้ เมื่อฝึกฝนจนชำนาญ ก็สามารถที่จะ ติดตั้งติดตั้งประตูบ้านได้ในอนาคต ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆก็มีเครื่องมือช่างไม่กี่ตัว ก็สามารถทำได้ดีกว่าออกเงินเอง ให้ช่างมาติดตั้ง ซึ่งค่าแรงติดตั้งปกติอยู่ที่บ้านละ 500 ถึง 800 บาท หรือแล้วแต่ความยากง่ายของแต่ละงาน ซึ่งขั้นต่ำจะอยู่ประมาณนี้ ไม่รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งไม่ใช่ราคาที่ถูกเลย เราสามารถทำได้เองมันจึงดีกว่า